https://www.webbstjarnan.se/

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/10/samtliga-ledamoter-i-lasdelegationen-utsedda/

http://www.dn.se/kultur-noje/kronikor/lotta-olsson-ge-inte-upp-bara-for-att-en-del-bocker-ar-trakiga/

http://www.enlasandeklass.se

http://www.lasambassadoren.se/

http://www.dn.se/dnbok/lasmys-pa-hostlovet-sa-far-du-barn-att-alska-bocker/

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/spraklig-kompetens/tema-las-och-skrivinlarning/hur-lar-man-barn-att-lasa-1.157439