Vi har lärt oss

  • massor av begrepp och nya ord så som upphovsrätt, källor och licens m.m.
  • hur man får publicera bilder och texter och vilka regler som gäller.
  • att kommunicera på nätet och vet att vi har mottagare, men inte alltid vilka mottagare vi har.
  •  läsa en massa olika texter som  gör oss till bättre läsare, med en säkrare läsförståelse.
  • att samtala kring texter och dess innehåll
  • att vi kan bara vi vill

Vi har också lärt oss en massa annat men framför allt har vi fått kunskaper genom en teknik som ligger i tiden!