Att ha ett återkommande projekt att jobba kring skapar samhörighet. Vi satsar mycket på läsning, så kan det här bli ett sätt att synliggöra det vi läser och träffa på de texter som vi möter i alla olika sammanhang.

Syftet med att vara med i webbstjärnan är att på ett roligt sätt skapa en kommunikation med hemmet och synliggöra skolarbetet på ett sätt som väcker allas intressen. Det gör det lättare för våra föräldrar, släktingar och andra  att få insyn i arbetet. Skolan har inte längre någon egen hemsida utan bara en kommunikationsplattform där man måste ha barn på skolan för att kunna logga in. Därför är detta ett sätt för oss att synas utåt. Att kanske nå farmor och farfar som vill se vad barnbarnet möter för texter i skolan, eller kanske nå andra barn och ungdomar som vill se vad vi läser? Kanske kan vi få andra som inte går i vår skola att läsa någon/några av de böcker eller de texter  som vi presenterar? Att helt enkelt väcka läslusten!

Dessutom får vi alla lära oss hur/vad vi skriver på nätet och vilka regler som gäller för att kommunicera via bilder och texter. Det blir inte bara något vi läser oss till utan vi får faktiskt prova det i verkligheten!