Vi är 3st. fyror som går på Edsskolan i Östhammar. Sammanlagt är vi 59 elever och tre st. mentorer. Huvudansvarig administratör för bloggen är mentor Margareta Rahm Jansson. Alla mentorer är ansvariga för att arbetet på bloggen sker kontinuerligt, men ju mer eleverna lär sig desto större ansvar kan de ha.

Tanken är att vi ska ha ett nära samarbete kring allt som rör skolan i form av arbeten, raster, gemensamma resor, temaarbeten och värdegrund.  Något som vi satsar extra mycket på i fyran är läsningen. Vi läser gemensamma böcker och texter men har även egna så kallade ”bänkböcker”. Tanken är att vi ska prata kring innehållet genom att använda oss av olika lässtrategier och på så sätt skapa lässamtal.

Den här bloggen är till för att visa hur vi jobbar med olika texter, böcker-genrer. Dessutom är tanken att försöka väcka läslusten både hos oss och er därhemma!