Vi är 57 st. femteeklassare som är uppdelade i tre mentorsgrupper. Vår skola heter Edsskolan och ligger i Östhammar. Vi har tre mentorer Maggan, Maria och Johanna. Alla tre är huvudadminstartörer och alla elever är medarbetare. Under vårterminen kommer vi elever att ha egna inloggningar så att vi kan skriva både hemma och i skolan. Ju mer kunskaper vi skaffar oss om internet och dess användning desto mer kan vi få ansvara för.