Bilderna är hämtade från http://www.enlasandeklass.se/lasforstaelsestrategier/

När eleverna har en läsläxa, läser ur en bänkbok, en text eller lyssnar till högläsning använder vi oss av lässtrategier. Strategierna går ut på att  förutspå, att ställa frågor, att reda ut oklarheter och att sammanfatta. När dessa strategier tränas på ett medvetet sätt resulterar det i ökad läsförståelse.

Vi arbetar mycket utifrån ”En läsande klass” där vi fritt får  plocka texter och bilder . Den startades av Martin Widmark som är barnboksförfattare och mellanstadielärare. Han har bl.a. skrivit Lasse-Maja böckerna som är väldigt populära bland barn och ungdomar.

Vi hoppas att ni vuxna hemma läser mycket för era barn och kanske lyssnar på deras läsläxor? Då kan ni också använda er av lässtrategierna! Läs gärna mer på länken ovanför och/eller titta på följande film:

http://www.enlasandeklass.se/lasforstaelsestrategier/filmen-om-lasfixarna/

/Maggan