Vi får lära oss att bli  medvetna Internetanvändare.  Vi ska  dela med oss av det vi producerar på Internet, samtidigt som vi ska kunna använda det som andra delar med sig av på olika bloggar och media. Då krävs det att vi lär oss vad nätetik och upphovsrätt är samt att lära oss att använda vår källkritiska förmåga. Allt detta står det också om i vår läroplan Lgr 11.

  • ” skolan kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande” ur Lgr sid14.
  • Kunskap om modern teknik och förmågan att kunna använda modern teknik är självklar och nödvändig i vårt moderna samhälle. Ett av läroplanens övergripande mål  pekar tydligt ut att elever som lämnar grundskolan ska kunna använda modern teknik som ett verktyg för lärande.
  • Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja att till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.
  • Elever ska få uppleva olika uttryck för kunskaper.
  • Vi delar med oss av det vi gör.  Då använder t.ex. bilder, texter och länkar. Vi jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt. På så sätt tränar vi bl.a. nätetik, källkritik och blir medvetna internetanvändare.
  • Vi jobbar mot målen i många av skolans ämnen och använder oss mycket av det centrala innehållet i svenskan då det handlar mycket om att läsa och skriva.